Falkenbergs Innerstadsförenings medlemmar har en viktig roll i att med gemensam röst och kraft diskutera och utforma ett attraktivt centrum.

Ju fler vi är ju starkare hörs vi och ökar möjligheterna att få ett centrum med bra förutsättningar för oss som driver verksamheter här. Vi har alla samma mål – att Falkenberg ska ha en attraktiv innerstad. Så låt oss berätta lite mer om oss och välkommen in i gemenskapen!

Det här vill vi

Falkenbergs Innerstadsförening ska skapa förutsättningar för att besökaren i staden ska få en unik helhetsupplevelse av stadens utbud, evenemang och småstadscharm – som i sin tur utvecklar stadens handel.  

Våra medlemmar utgörs av butiksägare, café- och restaurangägare, fastighetsägare och övriga serviceverksamheter. Ju fler olika typer av företagare som ingår i föreningen ju bättre, med andra ord behöver vi ha med just dig i vårt nätverk.

Det här gör vi

För att locka fler besökare till innerstaden och få dem att stanna och handla i stadskärnan arbetar vi inom två områden; evenemang och stadsplanering.

Evenemang

Vi driver och ser till att det blir evenemang och aktiviteter året om i Falkenbergs innerstad. Vi vill även aktivt dra nytta av befintliga aktiviteter och om möjligt vara med och utveckla dessa. Genom evenemang lockar vi besökare till innerstaden. Framgångsrika exempel som görs helt i innerstadsföreningens regi är Utomhusbion, Barnkalaset och Jul på Rådhustorget.

Planering av innerstaden

Vi är en samtalspartner i stadsplaneringen och har en god samverkan med fastighetsägare, näringsidkare och kommun för att påverka en attraktiv utveckling av innerstaden på flera plan. Det finns även frågor som vi äger själva, till exempel en gemensam plan för öppettider.

Här träffas vi För att göra detta arrangerar vi träffar eller deltar på andras.
Till exempel:
• Frukostträffar
• Deltar kontinuerligt i centrumgruppen
• Samarbete med destinationsbolaget och centrumutvecklaren
• Dialog med politik och tjänstemän • Intern strategisk planering


Varför är det viktigt?

Har du ett intresse av en välmående innerstad ska du vara medlem i Falkenbergs innerstadsförening.


Tillsammans gör vi skillnad och ett levande nätverk kommer ge ökad samverkan, generera fler idéer och skapa större kraft. Tillsammans tar vi oss an våra utmaningar och gör dem till möjligheter.